ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್!

ಸತತವಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಒಗಿತಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ,
ಹಾಗಂತ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಗಸ ಅಲ್ರಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಷ್ಟೆ!

ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗೋಕೆ ಅಂತ ತಂದೆ washing machine ಇವತ್ತಷ್ಟೇ,
ಕೇಳ್ರಪ್ಪೋ, ಇದು ಕವನ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಹುಡುಗರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಅಷ್ಟೇ! 😉

4 thoughts on “ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಲೈಫ್!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s